• Geografický informační systém (GIS) je informační systém, který využíváme ke sběru, uchovávání, zpracování a analýzám geoprostorových dat

Geoprostorová data => spojena s určitým místem na Zemi => jedním z atributů jsou prostorové informace

• Skládá se z několika složek:

      software, hardware, data, personál, metody a aplikace

      Výstupy GIS jsou většinou výsledky analýz v digitální grafické podobě, výpočty

      a data v textové podobě, ale také např. instrukce a

      vstupy pro řízení nadstavbových programů a služeb