Studentské práce

Transformace souřadnic ve spolupráci se Škoda Auto

Měření polohy souřadnic bodů na Zemi je problém geodetický. Následný převod naměřených veličin do roviny pak problém kartografický. Oba problémy vstupují do procesu zpracování a vyhodnocování polohy vozidla a její přesnosti v aplikacích asistenčních systémů (ADAS). S vývojem technických prostředků jsou nám k dispozici stále přesnější údaje a je zřejmé, že některá měření provedená v minulosti nebyla zcela věrohodná. Při zjišťování polohy bodů (či trajektorie pomocí bodů) na mapě je nutné mít na paměti, že jejich přesnost nikdy není absolutní a vlivem přírodních jevů dochází ke drobným změnám jejich vzájemné polohy v čase.

Nepřesnosti nastávají především při:

Více na http://transformace.webst.fd.cvut.cz


Studie parkovacích systémů ve spolupráci se společnostmi Green Center a Designa

Projekt je ve fázi blízké odevzdání a proto jej ještě není možné zveřejnitStandardizovaný popis železniční infrastruktury ve spolupráci s ČD Telematika

Standardizace popisu železniční infrastruktury je nástroj umožnující zavedení jednotného informačního základu mezi různými železničními subjekty. Jejím cílem je zásadně usnadnit proces komunikace mezi dopravními operátory, provozovateli dráhy a provozovateli drážní dopravy podílejících se na přepravním řetězci. Jednotný způsob popisu železniční infrastruktury je základem pro společnou datovou základnu všech uvedených subjektů a možnosti napojení např. na IS Integrovaného Záchranného Systému.

Více na http://popis-trati.fd.cvut.cz/


Návrh geoprostorové databáze ve spolupráci s DPP hl. m. Prahy

Popis práce se teprve připravuje

Návrh optimalizace jízdy tramvají typu 15T ve spolupráci s DPP hl. m. Prahy

Popis práce se teprve připravuje

Analýza nehodovosti v silniční síti ČR za podpory Policie ČR

Popis práce se teprve připravuje